بزرگترین تفاوت مرکز تلفن MX-ONE   و  MD110  در 32 تایم اسلاتی بودن  MX-ONE   و IP-Base بودن مرکز  میباشد .

تمامی کارتهای مورد استفاده در ام دی 110 در مرکز  MX-ONE   قابل بهره برداری میباشد  .(کارت پاور شامل این بند نمیباشد)

مرکز mxone تا ظرفیت  1.000.000  پورت قابل بهره برداری میباشد . این مرکز در دو مدل  TSE   و  TSW   تولید شده که عمده تفاوت انها در کارتهای کنترلی دستگاه و نوع مشترک IP  میباشد :

Tsw در چند ورژن  sp02+-sp03-sp04-sp05-sp06-sp07-sp08 تولید شده  و  د رسال 2011   توقف تولید گردید.

Tse در چند ورژن تولید شده که اخرین ورژن آن tse v5.3 میباشد  . مهمترین مزیت این مدل  دارا بودن سیپ ترانک و مشترک سیپ میباشد . براورد عمر تقریبی مرکز از نظر شرکت سازنده 40 سال میباشد .

این شرکت توانایی ارائه کارت های مخصوص این مرکز و آپگرید فریمور کارتهای مذکور را دارد .

لیست کارتهای مرکز MX-ONE  به شرح زیر میباشد :

ردیف نام کارت خصوصیات
۱ Elu31 کارت دکت
۲ Elu32 کارت IPEXT
۳ Elu33 ۳۲پورت دیجیتال
۴ Elu34 ۳۲پورت انالوگ
۵ Tlu83 ۱۲پورت شهری
۶ Tlu76 ترانک E1
۷ Spu4 کارت انانس موبایل
۸ dsu کارت کنترلی
۹ lsu کارت کنترلی
۱۰ Lpu5 کارت کنترلی
۱۱ tmu       کارت تون
۱۲ Alu2       کارت آلارم
۱۳ Niu2       کارت لایسنس
۱۴ Gjul4       کارت گروپ سوییچ
۱۵ Gjgl5       کارت گروپ سوییچ
۱۶ gsu       کارت گروپ سوییچ
۱۷ Dc/dc       کارت پاور
۱۸ gcu       کارت گروپ سوییچ
۱۹ gsu       کارت گروپ سوییچ