پرظرفيت ترين مركز سری 3300 می باشد كه تا 5600 داخلی را پشتيبانی می نمايد .

4 عدد اسلات داخلی جهت توسعه دارد .

چهار پورت CIM جهت توسعه مركز وجود دارد .

دو عدد ماژول 128 كاناله اكو كنسلر دارد .

مجهز به دو عدد ماژول پاور و دو عدد هارد می باشد كه به صورت REDUNDANT با يكديگر كار می كنند .