دستگاه سانترال پرظرفیت پاناسونیک مدل 200KX-TDA

مشخصات دستگاه سانترال

دارای ظرفیت حداکثر128پورت جمع خطوط وزودی شهری وخروجی خط داخلی امکان حداکثر128 ورودی خط شهری وخروجی 128 خط داخلی قابل افزایش تا256 داخلی باکارت MEC

دستگاه سانترال TDA200پاناسونیک طوری طراحی شده که قابلیت نصب 11پورت یا کارت را دارا می باشد که در ذیل برخی از این کارت ها با کارایی نام برده می شود.لازم به ذکر است که بر روی این دستگاه نمی توان بیش از8 کارت شهری یا داخلی استفاده کرد یا به صورت تلفیقی بیش از 10 کارت بر روی سانترال TDA200استفاده کرد لازم به ذکر است که پورت11 این سانترال مخصوص کارت آپشنال دیزا یا در باز کن می باشد .

امکانات :

امکان متغیر بودن ظرفیت دستگاه سانترال با انتخاب کارت های ورودی شهری وخروجی خطوط داخلی برای شما

نمایش شماره شخص تماس گیرنده درصورت نصب کارت بر روی تلفن های مدیریتی پاناسونیک

امکان محدودیت تماس خروجی برروی داخلی مورد نظر

امکان استفاده ار تکنولوژیDECTتلفن همراه بی سیم

امکان استفاده از اپراتور گویادر صورت نصب کارت

امکان اتصال به رایانه جهت مدیریت بهتر دستگاه

امکان شنود تماس های ورودی و خروجی

امکان استفاده از سیستم ثبت مکالمات

کارت های سانترال پاناسونیک TDA200

کارت های شهری:

KX-TDA0180: کارت 8 تایی شهری که 8 خط آنالوگ (شهری مخابراتی)رابرروی دستگاه فعال می کند

KX-TDA0181 : کارت16 تایی شهری که16خط آنالوگ (شهری مخابراتی)رابرروی دستگاه فعال می کند

KX-TDA0290 : کارت دیجیتال شهری که به شما این امکان را می دهد می توانید از خطوط 4یا5 شماره ای مخابرات که E1 نامیده می شود استفاده نمایید.که هر کدام از این خطوط به تنهایی30 خط را برای شما فعال می نماید.

کارت های داخلی آنالوگ:

KX-TDA0174 : کارت 16 تایی آنالوگ که 16 داخلی آنالوگ را برای شما فعال می کند.

KX-TDA0177 : کارت 16 تایی آنالوگ که 16 داخلی آنالوگ را برای شما فعال می کند البته در این کارت کالر آی دی شما فعال می باشد.

 

کارت داخلی دیجیتال :

KX-TDA0172: کارت16 تایی دیجیتال که 16 داخلی رابرای شما فعال می کند.بااین نکته که هر کدام از این داخلی ها به شما یک داخلی یک مجازی می دهد.

 

کارت داخلی هایبزید :

KX-TDA0170: این کارت تلفیقی از دوکارت آنالوگ و دیجیتال می باشد.که8 داخلی آنالوگ و8داخلی دیجیتال مجموعا 16 داخلی ویا8داخلی هایبرید رابرای شما فعال می کند

 

کارت آپشن دیزا:

KX-TDA0190.0191: کارت آپشن دیزایا کارت اپراتور خودکار یامنشی تلفنی ،این کارت به تنهایی کار منشی را برای شما انجام می دهدو همین طور به شما این امکان را می دهد که بتوانید مستقیما داخلی خود را شماره گیری نمایید.

 

 

 

تلفن های سانترال قابل استفاده در این دستگاه شامل

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-DT333

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-DT321

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-DT346

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-DT343

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7636

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7633

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7630

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7625

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7665

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7667

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7730

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7050

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7020

تلفن سانترال پاناسونیک مدلKX-T7030