دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE100

امکانات :

این دستگاه طوری طراحی شده که قابلیت نصب 6 slot را به شما میدهد که شما میتوانید با توجه به نیازخود از کارت های شهری یا داخلی که در ذیل تعدادی از آنها نام برده میشود را بر روی سانترال TDE100پاناسونیک استفاده نمایید. لازم به ذکر است که شما نمیتوانید بیشتر از 4 کارت شهری یا داخلی بر روی سانترال TDE100پاناسونیک استفاده نمایید. در ضمن شما به صورت تلفیقی تنها میتوانید از 5 کارت بر روی سانترال TDE100پاناسونیک استفاده نمایید و پورت 6 دستگاه برای کارت آپشنال دیزا یا درب بازکن در نظر گرفته شده.در مجموع سانترال TDE100پاناسونیک 64 خط شهری یا داخلی را پشتیبنی میکند.

 

کارت های سانترال TDE100پاناسونیک:

کارت های شهری:

KX-TDA0180: کارت 8 تایی شهری که 8 خط آنالوگ(شهری مخابراتی) را بر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0181: کارت16تایی شهری که 8 خط آنالوگ(شهری مخابراتی) را بر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0290 : کارت شهری دیجیتال که به شما این امکان را میدهد که بتوانید از خطوط 4 یا 5 شماره ای مخابرات که E1 (PRI)نامیده میشود استفاده نمایید،که هر کدام از این خطوط به تنهایی 30 خط را برای شما فعال می نماید.

کارتهای داخلی آنالوگ:

KX-TDA0174: کارت 16 تایی آنالوگ که 16 خط آنالوگ را برای شما فعال میکند.

KX-TDA0177: کارت 16 تایی آنالوگ که 16 خط آنالوگ را برای شما فعال میکند.(البته در این کارت آیدی کاتر نیز فعال میباشد.)

کارتهای داخلی دیجیتال:

KX-TDA0172: کارت 16 تایی دیجیتال که 16 خط دیجیتال را برای شما فعال میکند.که هر یک از این داخلی ها نیز به شما یک داخلی مجازی میدهد.

 

KX-TDA0193: کارت کالر آیدی که بر روی کارتKX-TDA0180,KX-TDA0181, نصب میشود و هر کارت کالرآیدی 8 خط را برای شما فعال میکند.