دستگاه سانترال KX-TDE600:

امکانات :

دستگاه سانترال TDE600پاناسونیک وسیله ارتباطی بسیار پر قدرتی است که تمام نیاز های شما را در زمینه مخابراتی برطرف میکند. طراحی سانترال TDE600پاناسونیک به شما این امکان را میدهد که از 11کارت در باکس اصلی سانترال استفاده نمایید و با اضافه کردن 3 باکس TDE620پاناسونیک ظرفیت آن زا به 3برابر افزایش دهید.شما میتوانید حداکثر از 640 خط شهری استفاده نمایید.همچنین 640 داخلی آنالوگ و همین طور 960 داخلی دیجیتال را میتوانید استفاده کنید.

 

کارتهای سانترال TDE600:

KX-TDA6181 : کارت 16 پورت شهری که 16 خط شهری (مخابراتی) را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA6174: کارت پورت 16 آنالوگ که 16 داخلی آنالوگ را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA6178 : کارت 24 پورت آنالوگ که 24 داخلی آنالوگ را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0172: کارت 16 پورت دیجیتال که 16 داخلی دیجیتال و هر کدام از آن یک داخلی مجازی را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0193: کارت کالرآیدی که بر روی کارت 6181نصب میگردد و امکان نمایش شماره تماس گیرنده بر روی 8خط شهری را فعال میکند.

KX-TDA0191و kx-TDA0190: کارت آپشن دیزا یا همان اپراتور گویا(منشی)است و یه شما این امکان را میدهد که علاوه بر معرفی شرکت ارتباط مستقیم با هر داخلی را از طریق تماس گیرنده برقرار کند.