دستگاه سانترال پاناسونیک مدلKX-TDE620:

امکانات :

این سانترال به تنهایی هیچ کارایی ندارد،بلکه کابین کمکی برای سانترال TDE600محسوب می شود و هر سانترالTDE600به تنهایی با3 سانترال TDE620لینک میگردد و ظرفیت ورودی و خروجی خطها و داخلی های شما را افزایش میدهد.

سانترال پاناسونیکTDE620یک کابین خالی می باشد که ظرفیت ورودی 11 کارت را دارا می باشد و باید توجه داشت که یکی از ورودی ها مربوط به کارت لینک دستگاه با دستگاه TDE600می باشد.

شما میتوانید با توجه به نیازتان در این دستگاه از کارتهای زیر استفاده نمایید و با توجه به کارتهای به کار گرفته شده و همین طور تعداد دستگاههای TDE620به کارگیری شده ظرفیت مرکز تلفن را تغییر دهید.

کارتهای سانترال KX-TDE620:

KX-TDA6181: کارت 16 تایی شهری که 16 خط شهری (مخابراتی) را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA6174: کارت 16 تایی آنالوگ که 16 داخلی آنالوگ را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA6178: کارت24 تایی آنالوگ که 24 داخلی آنالوگ را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0172: کارت 16 تایی دیجیتال که 16 داخلی دیجیتال و هر کدام از آن یک داخلی مجازی را یر روی دستگاه فعال میکند.

KX-TDA0193: کارت کالرآیدی که بر روی کارت 6181نصب میگردد و امکان نمایش شماره تماس گیرنده بر روی 8خط شهری را فعال میکند.

KX-TDA0191و kx-TDA0190: کارت آپشن دیزا یا همان اپراتور گویا(منشی)است و یه شما این امکان را میدهد که علاوه بر معرفی شرکت ارتباط مستقیم با هر داخلی را از طریق تماس گیرنده برقرار کند.