با افتخار اعلام میکینم که به یاری خداوند متعال و مهارت ویژه همکارن در شرکت مهندسی سانا تلکام  توانسته ایم رضایت خوبی از مشتریان این شرکت را جلب نمائیم .